Pablo Köpek Koleji

Rex

✓ Dışarıda çok fazla havlıyordu

✓ Dışarıda çekiştirme vardı

✓ Zil çalınca havlıyordu

✓ Dış seslere havlıyordu

✓ Yemek yerken rahatsız ediyordu

✓ Eşya sahiplenme vardı ve almak mümkün değildi 

✓ Kimin yanındaysa onu koruyor ve kimseyi yaklaştımıyordu

✓ Hayır komutunu verdiginde çok sinirleniyor ve daha çok havlıyordu

✓ Eşya kaçırma huyu vardı